Identitat corporativa | Fundació BdnCapaç

Bdncapaç és una fundació pública sense ànim de lucre promoguda per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona que sota el lema “Són capaços. Incorporal’s” té dos objectius fonamentals:
> Prestar serveis a les persones amb discapacitat
> Afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat d’acord amb les seves competències i possibilitats.
Connecta ha dissenyat la imatge corporativa de l’entitat, web, elements gràfics de difusió… i ha elaborat i du a terme el pla de comunicació de l’entitat.