MÀRQUETING

Connecta aporta tècnica, experiència i creativitat al servei del client: Per donar suport en el desenvolupament del teu propi pla de màrqueting. Per definir el pla de màrqueting, en funció de les necessitats i amb un servei de suport continuat.

INNOVACIÓ

Ser competitius requereix disposar de productes, serveis i processos diferenciats. L’objectiu: estar sempre un pas per endavant. Connecta implementa tècniques d’innovació i sistemes de dinamització de grups per aconseguir solucions innovadores i competitives. Connecta aporta la tècnica, tu hi poses el coneixement.

LA DIFERÈNCIA

Incorporem el màrqueting i la innovació a l’experiència com a agència de disseny i comunicació, assegurant: Agilitat i senzillesa en la implementació de les accions planificades, Tècnica i experiència amb un plus de creativitat, Enfocament global a través d’un equip multidisciplinari. Aquesta és la diferència que dóna beneficis.