Casa Decor 2011 Barcelona | Casa Decor

Connecta, en colaboració amb reproduccions Sabaté, ha realitzat la façana, la senyalització i l’Up&Down Hall de l’edició 2011 de Casa Decor Barcelona.
La façana es planteja com una deconstrucció visual del logo de Casa Decor i com un homenatge a les persones, per crear un contundent portal de benvinguda.
La senyalització manté la coherència amb la façana al temps que compleix el requeriment de crear un recorregut únic i integral per tots els racons de l’exposició. L’escala, sigui accés, pas o sortida, es converteix en una metàfora i homenatge als visitants, professionals i amants de convertir el nostre espai vital en un entorn significatiu.