FCC | App l’H Ben Net! i l’H Ben Net! PRO

Connecta ha participat en el disseny i desenvolupament de les App L’H Ben Net! i L’H Ben Net! PRO. Una aplicació innovadora que permet gestionar de forma automatitzada, transparent i immediata el servei de neteja i gestió de residus de l’ajuntament de l’Hospitalet.
Una aposta 100% innovadora de l’Ajuntament de l’Hospitalet i de la concessionària FCC. Funcional i pràctica, l’aplicació respon a la voluntat de servei i transparència del municipi de l’Hospitalet, i s’emmarca en el compromís municipal per a la construcció d’una autèntica Smart City.